Expozícia banského múzea v Hnúšti-Mútniku
Author: Jozef Kopor

Banské múzeum Hnúšťa s možnosťou vstupu do podzemia

História ťažby nerastných surovín v blízkosti mesta Hnúšťa siaha až do čias Uhorského kráľovstva. Severná oblasť Rimavskej doliny bola kedysi bohatá na ťažbu nerastných surovín, o ktorých je v dnešnej dobe prezentovaných minimum informácií. Poukázať na túto skutočnosť a udržať odkaz baníckej histórie sa rozhodli v Hnúšti, kde v miestnej časti Mútnik zriadili nové banícke múzeum.

Mesto Hnúšťa dnes predstavilo projekt, ktorého cieľom je vytvoriť atraktívny turistický produkt založený na slávnej banskej histórii regiónu. K industriálnym a v minulosti aktívnym lokalitám Likier a Maša dnes pribudla ďalšia lokalita Mútnik, kde bolo slávnostne otvorené nové banské múzeum.

Zameriava sa predovšetkým na históriu baníctva v regióne Malohont, konkrétne na ťažbu a spracovanie rúd železa, neskôr mastenca a magnezitu. Múzeum ponúka aj expozíciu atraktívneho minerálu - pyritu, ľudovo nazývaného mačacie zlato. Pyrit sa v regióne Hnúšte vyskytuje ako sprievodný minerál v mastencovo - magnezitových ložiskách a práve tu sa našli najväčšie exponáty v rámci celého Slovenska. Expozícia múzea disponuje značnou zbierkou baníckych predmetov, minerálov či exponátov odkazujúcich na históriu okolia mesta Hnúšťa. Celkový obraz interiéru obohacuje dioráma vstupu do banskej štôlne so žilou pyritu. Návštevníkov prevedie históriou aj zaujímavý dokumentárny film s unikátnymi zábermi podzemných štôlní. Súčasťou návštevy múzea je aj krátky vstup do hlbinných priestorov bane, v ktorej návštevníci prejdú 600 metrov.

V tomto výnimočnom projekte sa spojila samospráva mesta Hnúšťa s podnikateľským sektorom , ktorý reprezentujú spoločnosti Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. a SMZ Jelšava, a.s., a s občianskym sektorom, ktorý zastupuje občianske združenie Horná Rimava. K mestu Hnúšťa, ktoré do projektu vložilo svoju budovu sa pripojila i štátna správa a samospráva vyššieho územného celku. Finančnú podporu na rekonštrukciu budovy poskytlo Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR, časť expozícií finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer. ,,Aj v oblasti cestovného ruchu sme urobili v Hnúšti výrazný skok dopredu. Vznikol tu náučný chodník na Ceste Márie Széchy, múzeum priemyselnej histórie, oddychová zóna s historickým kamenným mostom, obnovujeme historický park a budovu Petrivaldského vily. Banícke múzeum s možnosťou vstupu do podzemia je už ale nadregionálnym produktom, ktorý skutočne môže prilákať návštevníkov z celého Slovenska. Takto významnú atrakciu som za posledné roky v našom okrese nezaznamenal,“ hovorí o aktivitách Hnúšte v oblasti turizmu primátor mesta Roman Lebeda.

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, doplnil, že „expozícia novovzniknutého múzea je spracovaná veľmi atraktívne. Ja sám som sa vďaka filmu, ktorý je súčasťou expozície, dozvedel veľa nových informácií. Som si istý, že toto miesto sa stane obľúbeným cieľom návštevníkov, ale najmä školských výletov zo širokého okolia. Potrebujeme ukázať našej mládeži, ako žili naši predkovia a najmä ako baníctvo a ťažba nerastných surovín aj dnes dávajú prácu obyvateľom našich regiónov.“

„Región Gemer-Malohont má bohatú históriu baníctva a priemyslu, ktorú pripomína niekoľko významných pamiatok. Ich trasu mapuje železné cesta, ponúkajúca návštevníkom niekoľkodňové putovanie našim regiónom a sme nesmierne radi, že Hnúšťa so svojou bohatou tradíciou baníctva priniesla novú expozíciu, dotvárajúcu príbeh tejto časti našej histórie. Okrem baníckeho múzea však v Hnúšti nachádzame mnoho zaujímavostí, ktoré vytvárajú bohatú turistickú ponuku pre návštevníkov mesta“ dodal Viktor Brádňanský, destinačný koordinátor OOCR GEMER.

Banské múzeum v Hnúšti sa nachádza pri areáli spoločnosti GENES, adresa je Mútnik – Skálie 1, Hnúšťa. Dvere múzea budú otvorené každú sobotu o 10:00 hod. na jeden vstup. Na objednanie je možný aj vstup do bane. Sprevádzaný vstup do múzea+podzemia je potrebné objednať 2 dni vopred telefonicky na čísle 0907318119. Je spoplatnený je sumou 4 Eurá za osobu.

Contact