Interaktívna expozícia baníctva SENTINEL
Zdroj: Banícke múzeum Rožňava

Banícke múzeum Rožňava

Banícke múzeum Rožňava vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, techniky, najmä baníctva a hutníctva.

Vystavuje ich vo viacerých expozíciách: v Historickej expozícii na Šafárikovej 31, v Galérii Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25, kde môžete zažiť výstavy výtvarného umenia, tvorivé dielne, či besedy. Nádherné výtvarné diela možno obdivovať v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí a ak chcete vidieť ako to vyzerá v bani, pravý banský vláčik, či 3. najstarší parný valec na svete, adresa Zážitkové centrum Sentinel, Šafárikova 43 je tá správna.

Nájdete tu Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera, prehliadkový okruh Banská doprava (Čas pary, Banské pracoviská, banský vláčik s diorámou štôlne Alexander), geologickú bádateľňu a Expozíciu prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí.

Viaceré expozície Baníckeho múzea sú prístupné aj pre návštevníkov so sníženou a obmedzenou schopnosťou pohybu. Viac informácií nájdete nawebe múzea.

Kontakt
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava