Norik Muránsky
Autor des Fotos: Región Gemer

Chov Norika Muránskeho na Veľkej lúke

K obrazu Muránskej planiny neodmysliteľne patria polodivoké kone - Norik Muránsky, pasúci sa na Veľkej lúke. Tieto silné kone sú úžasnými pomocníkmi pre ľudí, ale aj spoločníkmi v divokom prostredí Muránskej Planiny. Návštevníci Muránskej planiny si ich pôvab môžu užiť aj v ich tesnej blízkosti.

Fakty o Norikovi Muránskom

  • História chovu: Chov Norika Muránskeho na Veľkej lúke začal v roku 1950 s cieľom zabezpečiť kone pre lesné hospodárstvo a armádu.
  • Pôvod: Norik je chladnokrvný kôň, ktorý pochádza z oblasti starorímskej provincie Noricum, dnešného Rakúska.
  • Vlastnosti: Tento kôň je známy svojou výkonnosťou, pracovitosťou, odolnosťou a primeraným temperamentom, vďaka čomu je ideálny na prácu v lese.
  • Žriebätá na pastve: Už vo veku 7 až 8 týždňov chodia žriebätá denne na pastvu vzdialenú niekoľko kilometrov, pričom prekonávajú prevýšenia od 100 do 300 metrov.
  • Odolnosť mladých koní: Mladé kone vo veku 1 až 5 rokov sú na otvorených pastvinách od mája do konca októbra, kde sú vystavené drsným poveternostným podmienkam, pričom v noci sú ustajnené v ohradách bez prístreškov.

Už len túto krásu zažiť na vlastné oči.

Kontakt

Kategórie: #Príroda