Vodná nádrž Teplý Vrch
Zdroj: Fotosúťaž MAS Malohont

O nás

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vznikla a funguje na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Združujeme mestá, obce a podnikateľské subjekty, ktoré poznajú hodnoty regiónu a chcú pomôcť k jeho napredovaniu.

Podieľame sa na rozvoji infraštruktúry cestovného ruchu, značky regionálneho produktu, značení cyklotrás, hľadaní zdrojov financovania pre projekty, reprezentujeme na podujatiach v regióne, ale aj mimo neho. Náš región predstavujeme v elektronickej podobe na webe www.regiongemer.sk, facebooku a instagrame @RegionGemer, v printovej podobe vo forme newsletterov a moderných brožúr vytlačených na ekologickom papieri, ktoré si môžete pozrieť aj na tomto odkaze.

Našou ambíciou je dostať svojimi aktivitami región Gemer na mapu vyhľadávaných dovolenkových destinácií, prezentovať historické regióny Gemer a Malohont pod jednotnou značkou doma aj v zahraničí, vytvárať konkurencieschopné produkty cestovného ruchu a podnecovať aktívnu spoluprácu subjektov v regióne.

Našimi členmi sú: 

 1. Mesto Hnúšťa
 2. Mesto Jelšava
 3. Mesto Revúca
 4. Mesto Rožňava
 5. Mesto Tornaľa
 6. Obec Jesenské
 7. Obec Muráň
 8. TIK Rožňava
 9. Kráľov dom, s. r. o.
 10. anarchy.sk, s. r. o.
 11. SMZ, a. s.
 12. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 13. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. 
 14. PREDNA HORA, s. r. o.
 15. Obec Muránska Huta
 16. Obec Betliar
 17. Banícke múzeum v Rožňave
 18. RA Investment, s.r.o.
 19. Mesto Tisovec
 20. Obec Drienčany
 21. Obec Rákoš
 22. Obec Rimavská Baňa
 23. Zbojská s.r.o.
 24. Obec Veľké Teriakovce
 25. Obec Sirk
 26. Obec Nižná Slaná
 27. Obec Magnezitovce
 28. Obec Ochtiná
 29. Obec Včelince
 30. Gemerské osvetové stredisko
 31. SNM-Múzeum Betliar
 32. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
 33. Litterra, n.o.
 34. Penzión Na Ráztočnom
 35. Obec Klenovec