Expozícia baníctva a hutníctva Gemera
Autor des Fotos: Banícke múzeum v Rožňave

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

Expozícia je umiestnená v účelovej budove, najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo. Expozícia predstavuje prierez históriou gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Súčasťou expozície je technická kópia stredovekej tabuľovej maľby Metercia.

Nová expozícia v rámci viacerých tematických celkov prezentuje históriu a vývoj baníctva a hutníctva so zameraním na oblasť Gemera. Návštevníkom sa predostiera expozícia bohatšia o zbierkové predmety, ktoré prešli reštaurovaním a o viacero nových predmetov z akvizičnej činnosti. Autori tejto expozície nešetrili ani geologickými a archeologickými zbierkami, ktoré odhaľujú bohatosť nerastných surovín v oblasti Gemera. Ich cieľom bolo nielen zmapovať spôsob dobývania a spracovania nerastov, ale aj ukázať významný rozvoj výroby, kultúry a každodenného života baníkov, ktorí boli súčasťou hlavného motívu expozície.

Otváracie hodiny

Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera je možné navštíviť len vo vyhradených dňoch.

Utorok – Sobota 8:00 - 16:00

Viac informácií o expozícii nájdete na webe www.banmuz.sk

Kontakt