Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí
Autor des Fotos: Banícke múzeum v Rožňave

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

Spoznajte prírodné danosti a krásy tohto jedinečného a mimoriadne rôznorodého územia. Započúvajte sa do zvukov prírody, objavte faunu a flóru, či nevšedné minerály Slovenského rudohoria a krasu. Expozíciu prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí nájdete v areáli Sentinel.

Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá usporiadané podľa biotopov. Vývoj zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a Slovenského krasu ako aj výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.

Otváracie hodiny

Expozíciu prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí je možné navštíviť len vo vyhradených dňoch.

Utorok – Sobota 8:00 - 16:00

Viac informácií o expozícii nájdete na webe www.banmuz.sk

Kontakt