Jaskyňa Domica
Autor des Fotos: Michal Rengevič

Kráľovná Slovenského krasu - Jaskyňa Domica

JASKYŇA DOMICA JE UŽ OTVORENÁ

Domica je najznámejšou a najdlhšou sprístupnenou jaskyňou Národného parku Slovenský kras a je zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 780 metrov so zanedbateľným prevýšením 3 až 7 metrov. Prehliadka trvá asi 45 min.

Sú pre ňu typické najmä kaskádové jazierka (Rímske kúpele, Plitvické jazierka), cibuľovité stalaktity a pagodovité stalagmity. Žije v nej až 16 druhov netopierov, z ktorých podkovár južný (Rhinolophus euryale) v Domici vytvára 1000-2000 člennú zimnú kolóniu.

Domica je u nás jedinou sprístupnenou jaskyňou s možnou podzemnou plavbou. Je to bohužiaľ zriedkavý jav, závislý od hydrologických podmienok a výšky hladiny podzemnej riečky Styx.

Za bežných podmienok býva jaskyňa otvorená od februára každý deň okrem pondelkov.

V čase uzavretia sa do nej dostanete vďaka 360° virtuálnej prechádzke https://sdu.sk/1COD

? HÁDANKA

Viete ktorá slovenská rozprávka sa natáčala aj v jaskyni Domica?

Kontakt