Noví držitelia certifikátu Regionálny produkt GEMER - MALOHONT
A fotó szerzője: Archív región Gemer

Spoznali sme 11 nových produktov značky Regionálny produkt GEMER - MALOHONT

Štvrtkový podvečer 7. decembra bol v obci Muráň venovaný všetkým tým, ktorí svojou činnosťou prispievajú k zachovávaniu pôvodnej remeselnej výroby a prezentujú tradície nášho regiónu.

Slávnostné udeľovanie certifikátov 8. výzvy sme po po prvýkrát organizovali my Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer.

Úspešnými žiadateľmi a novými členmi rodiny značky Regionálny produkt Gemer-Malohont sa stali:

- sirkovské guľky s dynamitom – OZ Sirkovanci

- Klenovecký syrec – Keľo a synovia, s.r.o.

- za studena lisované oleje – MARKOS, s.r.o.

- domáce cestoviny z prepeličích vajec – BSS Agro, s.r.o

- remeselné pivá – Jajnekem, s.r.o.

- originálne dekorácie z dreva – Ondrej Bútor (DrevOn)

- kožené výrobky – Mgr. Dušan Petro (RukyTulave)

- kožené výrobky – Ing. Michal Beracko

- tradičné mäsové výrobky – Zbojská, s.r.o.

- Klenovská rontouka (gemersko-malohontský folklórny festival) – Gemersko-malohontské osvetové stredisko

- tradičné ubytovanie na Zbojskej v chalupách a chatách – Zbojská, s.r.o.

Ochranná známka, ktorú tieto produkty alebo služby získali je zárukou toho, že sa vyrábajú v regióne Gemer-Malohont a že spĺňajú prísne hodnotené kritériá. Cieľom značky je podporiť miestnych výrobcov alebo poskytovateľov služieb, ktorí sa podieľajú na rozvoji regiónu a budovaní jeho dobrého mena.

Pre pozvaných hostí bola v priestoroch obecného múzea v Muráni pripravená prezentácia tvorby remeselníkov a ochutnávka regionálnych špecialít. Súčasťou ochutnávky bolo aj víno Valice.

Regionálne produkty hrajú kľúčovú úlohu v podnikaní, umožňujúc podnikateľom vyniknúť a oslovovať zákazníkov svojou jedinečnou ponukou. Každý región nesie so sebou svoje vlastné, neopakovateľné črty získané z prírodného bohatstva, kultúry a historických tradícií miestnych obyvateľov. Tieto charakteristiky sa premietajú do regionálnych produktov, či už ide o hmotné výrobky, služby alebo ich kombinácie.

Značka regionálneho produktu slúži ako nástroj na označenie týchto špecifických produktov. Jej cieľom je vyčleniť ich z masového trhu, poskytnúť im hodnotu značky a podporiť tak tradičné miestne výrobky. Každá značka regionálneho produktu nesie s sebou záväzok kvality, jedinečnosti a environmentálneho priaznivého správania.

Kapcsolat
Revúca