Rimavské Brezovo
Fotka od: Martin Babarík

Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove

Ako rok postavenia sa na staršej tabuli uvádza nereálny letopočet 1047. Táto dvojloďová stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou ale pochádza z tretej tretiny 13. storočia.   V priebehu 14. storočia bolo presbytérium zaklenuté krížovou klenbou a doplnené o fresky autora alebo autorov, z dielne Majstra ochtinského presbytéria.

Okrem iných tu možno vidieť výjavy zo života Panny Márie, obrazy Krista v mandorle, štyroch evanjelistov, či žehnajúceho anjela a sv. Bartolomeja nesúceho si na pleci vlastnú stiahnutú kožu. V strede nad lomeným oblúkom sa nachádza maľba Boha, v dolnej časti víťazného oblúka maľba Metercie, sv. Anny a Panny Márie s Ježiškom, na severnej stene lode Kristus nesúci kríž a výjav Ukrižovania. Neujednotené datovanie malieb uvádza ich vznik do obdobia 60. až 80. rokov 14. storočia  ale i obdobia okolo roku 1420.

V presbytériu bola odkrytá pôvodná stredoveká kamenná dlažba, zachovala sa aj kamenná krstiteľnica s polygonálnou kupou zo 14. storočia.

Pôvodne kostol Narodenia Panny Márie je dnes evanjelický.  Súčasnú podobu si nesie od roku 1893, kedy došlo k rozšíreniu lode kostola a zmene jeho orientácie. Pôvodné presbytérium sa tak stalo bočnou loďou. Zároveň došlo k reštaurovaniu fresiek.  V rokoch 2005-2012 sa realizovala komplexná obnova pôvodného presbytéria, ktorá bola ocenená hlavnou cenou  v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2012. Výskum v stredovekej lodi priniesol v roku 2014 nové objavy nástenných malieb. V roku  2019 sa ukončila celková obnova stredovekej časti kostola.

Kontakt