Záver Klenovskej rontouky po komornom programe v evanjelickom kostole v Klenovci
Zdroj: OZ Rodon, Klenovec

Gemersko-malohontské folklórne slávnosti: Klenovská Rontouka

Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská Rontouka sú jediné folklórne slávnosti svojho druhu na území okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Na festivale sa prezentujú tradičné remeslá, tradičná kuchyňa, ľudové piesne, tance, hudba, nielen z regiónu Gemer–Malohont, ale aj ostatných regiónov Slovenska, či slovákov žijúcich v blízkom i ďalekom zahraničí.

Cieľom podujatia je oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá, gastronómiu, zvykoslovie, nárečia) regiónu Gemera–Malohontu,  s akcentom na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a jeho propagáciu širokej verejnosti.

Klenovská Rontouka sa, ako už názov napovedá, koná každý rok v júni v obci Klenovec.

Kontakt
Centrum obce, 98055 Klenovec