Interiér ev. kostola v Štítniku
Fotka od: Jozef Kopor

Gotický kostol v Štítniku

Gotický evanjelický kostol v Štítniku je perlou medzi gemerskými kostolmi. Hodnotný interiér kostola ukrýva veľké umelecké bohatstvo prezentované vzácnymi epitafmi, kazateľnicou, neskororenesančným oltárom a freskami zo 14. a 15. storočia, ktoré boli objavené v rokoch 1908 - 1909, počas rozsiahlej obnovy kostola. Nástenné (secco i fresco) maľby zaberajú plochu okolo 200 štvorcových metrov, čím predstavujú najrozsiahlejšiu ukážku stredovekej nástennej maľby na Slovensku. Zachované sú miestami vo dvoch, výnimočne až v troch vrstvách. Najstaršie maľby z obdobia okolo roku 1350 sa nachádzajú na severnej strane presbytéria. Ide o pašiový cyklus, zobrazujúci Krista od vstupu do Jeruzalema až po výjavy krížovej cesty. Súčasťou týchto malieb je aj na Slovensku unikátne zobrazenie Smrti ako jazdca na bielom koni cválajúcom ku skupinke ľudí.
Kostol sa môže pochváliť aj zrejme najstarším funkčným organom na Slovensku, ktorý pochádza už z konca 15. storočia. Z rovnakého obdobia sa tu zachovala aj bronzová krstiteľnica od majstra Jána zo Spišskej Soboty. V južnej kaplnke sa nachádza viacero kamenných náhrobkov Četnekyovcov, pánov zo Štítnika.

Túto výraznú dominantu celej štítnickej doliny sa určite oplatí vidieť. V obci sú k zhliadnutiu i zvyšky vodného hradu z 15.storočia.

Pre návštevu tejto perly gemerskej gotickej cesty sa treba vopred ohlásiť u pani farárky Mgr. Jany Ilčiskovej na tel.č. +421 907 337 855

Kontakt
, 049 32 Štítnik