Jaskyňa Domica
Fotka od: Michal Rengevič

Jaskyňa Domica

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. S jaskyňou Baradla na maďarskej strane tvorí jednotný celok v dĺžke až 25 km. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu sú zaradené do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 780 metrov so zanedbateľným prevýšením 3 až 7 metrov. Prehliadka trvá asi 45 min. V závislosti od počasia a na ňom závislej výške hladiny podzemnej riečky Styx, je príležitostne možnosť aj dlhšieho Okruhu s plavbou, s celkovou dĺžkou 930 m. Domica je jedinou slovenskou jaskyňou s pre bežného návštevníka možnou podzemnou plavbou.

Z bohatej sintrovej výplne sú pre jaskyňu Domica typické najmä kaskádové jazierka (Rímske kúpele, Plitvické jazierka), cibuľovité stalaktity a pagodovité stalagmity. Žije tu až 16 druhov netopierov, z ktorých podkovár južný (Rhinolophus euryale) v Domici vytvára 1000-až 2000-člennú zimnú kolóniu.

Pri jaskyni sa nachádza 2,5 km náučný chodník, ktorý vás prevedie krasovou krajinou s pre ňu typickými škrapovými poliami a s výhľadmi na slovenskú i maďarskú stranu územia.

V čase uzavretia jaskyne si ju môžete prezrieť virtuálne na tomto linku.

Kontakt
Domica, 049 55 Dlhá Ves

Kategórie: #Príroda