Jesenské
Zdroj: Obec Jesenské

Jesenské

Jesenské (maď. Feled) je obec ležiaca v juhozápadnej časti Rimavskej kotliny, 10 km južne od Rimavskej Soboty.  S počtom 2249 obyvateľov je najväčšou obcou a najdôležitejšou železničnou križovatkou južného Gemera.

Prvá písomná zmienka je z roku 1274, kde je obec uvádzaná pod názvom Feled. Postupne sa názov menil až do roku 1948, kedy bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského. V maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“.

Kataster obce sa z jednej tretiny rozprestiera na Vtáčom chránenom území NATURA 2000 a v juho-západnej časti hraničí s pohorím Cerová vrchovina.

Turisticky je okolie obce zaujímavé najmä zvyškami neďalekého kaštieľa i hradu v Širkovciach a vojenským bunkrom (tzv. ROPíkom) z roku 1937, ktorý v posledných rokoch partia nadšencov postupne dáva do poriadku a inštaluje dobové vybavenie. Nájdete ho medzi hlavnou cestou a železnicou za obcou Jesenské - v smere Hodejov, cca 500 m od železničnej stanice v Jesenskom.

Kontakt
Obecný úrad Jesenské, Sobotská 10, 98002 Jesenské