Plešivec, kostol reformovanej cirkvi
Zdroj: OZ Gotická cesta

Kostol ref. cirkvi v Plešivci

Bebekovci dali v sídle svojho panstva postaviť rodový kostol niekedy v prvej polovici 14. storočia. V stredoveku mal kostol podstatne väčšie rozmery ako dnes. V tej dobe v ničom nezaostával oproti stavbe kostola v Štítniku.

V roku 1558 Turci pri napadnutí Plešivca zničili a vypálili aj kostol, ktorý stál dlhé roky ako ruina so zrútenými klenbami a bez strechy. Ruinu opravili v prvých desaťročiach 17. storočia miestni reformovaní veriaci, ktorí ju prestavali na plochostropú sieň doplnenú emporami na západnej strane a v bývalom presbytériu. Práve jeho interiér zdobia dodnes len sčasti odkryté fresky, ktoré sa radia k najhodnotnejším stredovekým nástenným maľbám na Slovensku a zároveň najvýznamnejším artefaktom nástennej maľby zaalpského maliarstva 14. storočia. Ide o vysokokvalitnú prácu najmenej dvoch talianskych majstrov (pravdepodobne z Padovy), ktorých do Plešivca pozval Juraj Bebek.

Kostol aj napriek viacerým prestavbám predstavuje významný doklad vyspelej gotickej architektúry na Gemeri v tomto storočí. Obzvlášť cenný je pôvodný honosný gotický portál, cez ktorý sa do kaplnky vstupuje z priestoru lode. Štýlovo je podobný portálom košického Dómu sv. Alžbety. V interiéri severnej kaplnky sa nachádza gotický náhrobok Ladislava Bebeka z ružového mramoru.

Od roku 2009 sa realizuje komplexná obnova kostola, v rámci ktorej dostala pôvodnú podobu strecha severnej kaplnky, boli odkryté ďalšie fresky v interiéri a do pôvodnej podoby z čias gotiky boli zrekonštruované okná presbytéria.

Kontakt
, 049 11 Plešivec