Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš
Zdroj: OZ Gotická cesta

Kostol v Rákoši

V obci Rákoš stojí nenápadný kostolík ukrývajúci vzácne maľby nielen v interiéri, ale čiastočne aj na vonkajších stenách. Bol vybudovaný na vyvýšenom mieste v severnej časti obce, na úpätí vrchu Železník, kde stál dnes už zaniknutý starý hrad Bebekovcov.

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je jednoloďová neskororománska stavba s polkruhovou apsidou, bez veže, z polovice 13. storočia. Vnútrajšok osvetľuje päť vysokých a úzkych románskych okien. Vstupný portál má ale už gotický lomený oblúk.  Ako ojedinelý príklad románskej architektúry na Gemeri sa kostolík zachoval v takmer nezmenenej podobe.

Na prelome 14. a 15. storočia bol jeho interiér doplnený o freskovú výmaľbu. V apside je zobrazený Kristus v mandorle, cirkevní otcovia a symboly evanjelistov. V kostolíku nájdeme až tri mandorly, pričom do jednej z nich umiestnil autor (na Slovensku pomerne nezvyčajne) aj Madonu. Osobitnú pozornosť si zaslúži v roku 1993 objavená maľba Svätej trojice v podobe sediaceho Boha s troma tvárami a štyrmi očami. Podobnú možno nájsť len v kostolíku v Ochtinej.

Zaujímavosťou na južnom portáli sú viditeľné malé otvory, známe ako magické jamky - stopy po získavaní "prachu z kostola" pre bielu mágiu. Kostol podľa povestí spája tajná podzemná chodba s neďalekým zaniknutým stredovekým hrádkom. Pri kostolíku stojí malá zvonica z 18. storočia.

Kontakt
, 049 61 Rákoš