Príprava pred vstupom do Krásnohorskej jaskyne
Zdroj: Jaroslav Stankovič, Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Jedinečný dobrodružný zážitok vám ponúkne Krásnohorská jaskyňa, ktorou vás povedú skúsení sprievodcovia. Neminie vás kompletná jaskyniarska výstroj, v ktorej pôjdete prebádať unikátny výtvor prírody zapísaný v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Prehliadková trasa vedie ku kvapľu, ktorý je vysoký až 34 metrov a donedávna bol zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší stalgmit na svete. Prehliadková trasa jaskyne je sprístupnená prostredníctvom drevených lávok, rebríkov, lán a občas je potrebné liezť priamo terénom jaskyne. Návšteva jaskyne je vhodná pre všetky vekové kategórie, vyžaduje však určitú pohyblivosť a kondíciu. Pred plánovanou návštevou odporúčame sledovať aktuálne otváracie doby na webstránke jaskyne.

Kontakt
Krásnohorská jaskyňa, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka