Prvé slovenské gymnázium v Revúcej
Fotka od: Jozef Kopor

Prvé slovenské gymnázium v Revúcej

Prvé slovenské evanjelické gymnázium otvorilo svoje brány dňa 16. septembra 1862. Stalo sa  prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Kvôli tomu jeho činnosť zabezpečovali len príspevky zakladateľov, podporovateľov a dobrodincov gymnázia. Počas jeho dvanásťročného trvania v ňom pôsobilo mnoho významných osobností literatúry, histórie či náboženstva, ako napríklad Ján Francisci, August Horislav Škultéty, Matej Nandrássy, či rodák z Revúcej Samuel Ormis. Výraznou postavou profesorského zboru bol  Ivan Branislav Zoch, priekopník vo vyučovaní telesnej výchovy vo vtedajšom Uhorsku a autor prvej slovenskej učebnice fyziky pre gymnáziá. V roku 1868 sa tu konali prvé maturity v slovenskom jazyku. V roku 1874 ho uhorská vláda násilne zatvorila.

Dnes sa v priestoroch budovy prvého slovenského gymnázia nachádza krásne múzeum, ktoré ponúka pohľady do minulosti vyučovania na tejto významnej strednej škole. Okrem expozície sa môžete v turistickom informačnom centre dozvedieť viac informácií o meste a okolí, alebo si v Parku národovcov za gymnáziom vychutnať výbornú kávu v malej kaviarničke.

Kontakt
Muránska 18, 05001 Revúca