Interiér kostola v Kyaticiach
Zdroj: OZ Gotická cesta

Románsko-gotický kostol v Kyjaticiach

Kostolík v Kyjaticiach oplýva freskovou výzdobou z prelomu 14. a 15. storočia, ktorá bola pod novšími vrstvami objavená v roku 1894, ale opäť bola zamaľovaná. Až v osemdesiatych rokoch 20. storočia boli freskové maľby odkryté a zreštaurované.

Na freskách v presbytériu z konca 14. storočia sú zobrazení v medailónoch apoštoli, svätice a proroci, na víťaznom oblúku sú scény zo života Ježiša Krista: Judášov bozk, Kristus pred Pilátom, Nesenie kríža, Ukrižovanie a Oplakávanie Krista.

Výzdobe lode dominuje unikátne zobrazenie Posledného súdu v podobe veľkého kruhu, v strede s Ježišom v mandrole. Ježiš na freske súdi živých i mŕtvych, vstávajúcich z hrobov a rozdeľuje ich na spravodlivých a odsúdených.

Gotika je v chráme zastúpená okrem fresiek aj južným neskorogotickým portálom a jednoduchým portálom do sakristie. Kamenná krstiteľnica pochádza ešte pravdepodobne z 13. storočia

Oltár, kazateľnica aj drevený kazetový strop kostola sa datujú do 17. storočia.

Nad obcou Kyjatice sa nachádza archeologické nálezisko neznámej kultúry, ktorú archeológovia kvôli intenzite a množstve nálezov pomenovali podľa spomínanej obce - Kyjatická kultúra. Na mieste náleziska žiarových hrobov je dnes vybudovaný menší archeoskanzen s oddychovou zónou. Návštevníka očarí miesto nielen svojou históriou, ale aj okolitou prírodou a pekným výhľadom po ceste do miestnej časti Kadlub.

Kyjatice nájdete 5 kilometrov od Rimavského Brezova, obce ležiacej na hlavnej ceste medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou.

Kontakt