Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej
Zdroj: OZ Gotická cesta

Šivetická rotunda

Najzaujímavejším miestom obce i celého okolia je jedinečná Rotunda svätej Margity Antiochijskej z 13.storočia. S vnútorným priemerom 11 metrov je najväčšou románskou rotundou svojho druhu na Slovensku i v celej strednej Európe.

V interiéri sa nachádzajú cenné fresky, v minimálne troch vrstvách. Nachádzajú sa tu fresky románske, gotické, ale aj mladšie ornamentálne maľby, pravdepodobne z obdobia úpravy kostola v barokovom slohu. Čiastočne odkrytý je monumentálny výjav Kalvárie s Kristom na kríži, postava sv. Michala archanjela vážiaceho duše, Pieta a postava Krista medzi anjelmi. Najcennejšie sú neskororománske fresky zobrazujúce život a umučenie sv. Margity. Tieto maľby sú najstarším hagiografickým príbehom vo výtvarnom umení Slovenska a najstarším vyobrazením života tejto svätice v celom bývalom Uhorsku. Neoceniteľné je tiež, že nám autor týchto fresiek namaľoval na začiatok legendy o sv. Margite aj pôvodnú podobu šivetickej rotundy s červenou škridľovou strechou. Predpokladá sa, že spolu s menšou rotundou v neďalekých Prihradzanoch a zaniknutým hradom pod kopcom Muteň tvorili obrannú sústavu.

V 18. storočí kostol čiastočne prestavali v barokovom slohu a do starej kamennej ohrady vstavali zvonicu so vstupnou bránou. Momentálne v rotunde prebiehajú ďaľšie archeologické výskumy.

Rotunda je prístupná v letnej sezóne každú sobotu 9:00-15:00hod. cez telefonické objednanie u pána farára JCLic. Peter Krajč, na tel. čísle 0907 352 841

Kontakt
, 049 14 Šivetice