Tunel pod Dielikom - súčasť gemerských spojok
Fotka od: Robert Hucko

Tunel pod Dielikom

Tunel pod Dielikom sa začal stavať v januári 1941 a dokončený bol v roku 1944. Tunel mal dĺžku 2003 m. Na stavbe sa okrem robotníkov, zamestnancov železníc, firmy Ing. Lozovský a Štefanec podieľali aj nezamestnané osoby, ktoré tam priraďovala okresná sprostredkovateľňa práce a chovanci z tábora pre asociálne osoby v Revúcej. Približne 50% chovancov predstavovali Rómovia. Pracovali pod dohľadom žandárov, aby nedochádzalo k útekom. Chovanci vykonávali tie najťažšie práce na stavbe. V dnešnej dobe je tunel z časti zaplavený a od roku 1997 vyhlásený za chránený areál z dôvodu zabezpečenia ochrany zimoviska netopierov, ktoré sa početnosťou a druhovým zložením zimujúcich netopierov zaraďuje k najvýznamnejším zimoviskám v európskom meradle.

Kontakt
, 049 01 Muráň

Kategórie: #História