Vysoká pec v Červeňanoch
Fotka od: Jozef Kopor

Vysoká pec v Červeňanoch

Gemer bol oddávna nazývaný „železná stolica“ či „železné srdce“ Uhorska. Vyspelú techniku hutníctva na Gemeri dokumentujú aj pozostatky vysokých pecí.  Dokonalým príkladom je vysoká pec v Červeňanoch, jedna z najvýznamnejších banských pamiatok na Gemeri a súčasť európskej železnej cesty.

Táto kedysi 13 metrov vysoká pec postavená z lomového kameňa spracovávala až 10 000 ton rudy ročne. V rokoch 1872 až 1879 sa tu každý rok vyrobilo vyše 2 000 ton surového železa.  Počas svojej celej existencie vyrobila pec 675,5 tisíc ton surového železa, z čoho sa vyše 10 tisíc ton vyviezlo do Rakúska a zvyšok predal na domácom uhorskom trhu. Pec bola v prevádzke od roku 1871 do roku 1903, kedy bola výroba v dôsledku hospodárskej krízy v Uhorsku ukončená.

V roku 1970 vysokú pec obnovilo Slovenské technické múzeum.  Dnes je okolie tejto kultúrnej pamiatky upravené, sú tu umiestnené lavičky a informačná tabuľa opisujúca históriu železiarstva na Slovensku. Nájdete ju v osade Červeňany, (patriacej pod obec Sirk) v blízkosti hlavnej cesty spájajúcej Hnúšťu s Jelšavou.

Kontakt
Červeňany, 049 64 Sirk