Zbojnícka strela za jaskynným bohatstvom, 19.7.2023

Aktuálny počet účastníkov: 15

Maximálny počet účastníkov: 30

Voľné miesta: 15

Rezervácia na Zbojnícku strelu za jaskynným bohatstvom, v stredu, dňa 19.7.2023

Zadajte meno a priezvisko

Celkový počet účastníkov, pre ktorých vytvárate rezerváciu