Zbojnícka strela za jaskynným bohatstvom, 30.8.2023

Aktuálny počet účastníkov: 22

Maximálny počet účastníkov: 30

Voľné miesta: 8

Rezervácia na Zbojnícku strelu za jaskynným bohatstvom, v stredu, dňa 30.8.2023

Zadajte meno a priezvisko

Celkový počet účastníkov, pre ktorých vytvárate rezerváciu