Sochy Majstra Pavla z Levoče - kostolík v Chyžnom
Zdroj: OZ Gotická cesta

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Kostol bol postavený v druhej polovici 13. storočia ako jednoloďový so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou. Neskôr k nemu pribudla osobitne stojaca drevená zvonica. V 14. storočí bol interiér vyzdobený hodnotnými freskami, z ktorých sa dodnes zachovali tie v presbytériu. Zobrazujú zvestovanie Panne Márii, narodenie Ježiša a klaňanie sa troch kráľov. Na stenách sú namaľované postavy apoštolov, sv. Heleny, sv. Kataríny a sv. Barbory, Krista Trpiteľa i Krista v mandorle.  Maľby sú na Slovensku unikátne dekoratívnymi kruhovými medailónmi s mužskými hlavami, ktoré nájdeme na území bývalého Uhorska už len v kostole v maďarskom meste Keszthely.
V roku 1508 pribudol vzácny neskorogotický krídlový oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče, pričom sochy anjela a Márie sú bezpochyby dielom samotného Majstra Pavla. Drevená empora zdobená maľovanou rastlinnou ornamentikou a rovnako vyzdobený kazetový strop  sú z roku 1745. Vedľa kostolíka stojí drevená zrubová zvonica z 18. storočia.

Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom je jedna z najkomplexnejších ukážok gotického umenia, keďže v sebe spája architektúru 13. storočia s nástennými maľbami 14. storočia a vyrezávaným krídlovým oltárom zo začiatku 16. storočia.

Kontakt
, 049 18 Chyžné