Evanjelický kostol Koceľovce
Zdroj: OZ Gotická cesta

Evanjelický kostol v Koceľovciach

Kostol v Koceľovciach je jednoloďová gotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a s predstavanou vežou zo začiatku 14. storočia. Veža má v prízemí štvorcový pôdorys, ktorý sa ale od prvého poschodia mení na osemuholník, čo predstavuje pomerne zriedkavé riešenie.

Loď kostola je oddelená od presbytéria mohutným lomeným oblúkom, za ktorým sa otvára veľkolepá galéria nástenných malieb. Sondy na stenách lode navyše preukázali ďaľšiu doposiaľ neodkrytú výmaľbu. Koceľovské maľby datované rokmi 1360-80 predstavujú doposiaľ najväčšiu súvislú pomaľovanú plochu svojho druhu spomedzi všetkých gemerských kostolov. K najpozoruhodnejším freskám patrí scéna Ukrižovania a Ukladanie do hrobu, kde sa maliarovi podarilo majstrovsky zobraziť hlboký smútok a bolesť troch Márií zo smrti Ježiša.

Súčasťou zariadenia  kostola je aj gotická kamenná krstiteľnica a barokový oltár, ktorého niekoľkoročné reštaurovanie bolo uskutočnené za pomoci združenia Gotická cesta a dokončené v roku 2019.

Do sakristie vedú pôvodné dvere zo 14. storočia s bohatou kovanou výzdobou, podobného typu sú aj dvere hlavného vstupu zo začiatku 16. storočia.

Kostolík tvorí aj vďaka svojej výške a streche veže výraznú dominantu krajiny.

Kontakt
, 049 35 Koceľovce