Ranogotický kostolík v Kraskove
Fotka od: Martin Babarík

Gotický kostol v Kraskove

Gotický kostol v Kraskove predstavuje dominantu obce i krajiny a jednu z najhodnotnejších ukážok stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku.

Na všetkých plochách presbytéria, víťaznom oblúku i severnej stene lode sa zachovali gotické fresky zo 14. storočia.

Maľby Oplakávanie a dvojica svätíc - sv. Anna a sv. Helena sú dielom Majstra ochtinského presbytéria.

Rozsiahla ladislavská legenda, výjav klaňania sa troch kráľov, monumentálna scéna Zvestovania Panne Márii, archanjel Michal vážiaci duše a ďalšie maľby, sú prácou Majstra kraskovských malieb a jeho pomocníka.

Zaujímavé je zobrazenie tiav, ktoré maliar zrejme nikdy nevidel a namaľoval ich so špicatými hrbmi.

Hodnotná je tiež stredoveká kamenná krstiteľnica z 13. storočia.

Genius loci a fotogenickosť kostolíka dotvára samostatne stojaca drevená zvonica a opevnenie.

Gotický kostol leží na vyvýšenine za dedinkou Kraskovo, cca 5 kilometrov od Rimavskej Bane, obce ležiacej na hlavnej ceste medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou.

Sprístupnenie kostola si treba vopred zarezervovať telefonicky u sprievodcu, pána Ilčíka na tel.č.0910 968 068.

Začiatkom septembra sa tu koná obľúbený festival Z histórie Gemera a Malohontu.

Kontakt