Guba
Zdroj: MAS Malohont

Gubárstvo

Ak hovoríme o starých remeslách, gubárstvo je nepochybne jedno z tých menej známych. Guby sú ručne tkané výrobky zo 100 % ovčej vlny. Pri jej výrobe sa do útkového stavu zatkávajú struky vlnených vlasov, čím sa vytvára vzhľad chlpatej tkaniny, ktorá sa využíva ako koberec alebo estetický bytový doplnok. Gubár vyrába z ovčej vlny aj koberce, nazývané surovica, ktorá je narozdiel od guby hladká a môže byť prírodná, farebná alebo vzorovaná.

V regióne a pravdepodobne i na Slovensku máme jediného, zrejme posledného remeselníka, ktorý sa venuje manuálnemu spracovaniu ovčej vlny od počiatku, surového materiálu, až po hotový výrobok. Ján Fotta z Klenovca sa výrobe gúb a kobercov z ovčej vlny venuje od roku 1979.  

Tradícia spracovania ovčej vlny bola na Gemeri daná najmä množstvom oviec, ktoré sa tu chovali odpradávna. Príkladom je malohontská obec Klenovec. V nej podľa záznamov zo súkenníckej knihy, ktorú získala obec v roku 1850 od cisára Františka Jozefa, žilo v tom čase zhruba 2000 obyvateľov, z ktorých 53 boli súkenníci. Keďže vlnu bolo potrebné aj spracovať, súkenníctvo bolo na veľmi vysokej úrovni. Od toho sa následne odvodila aj výroba kobercov a gúb. Neskôr začalo gubárstvo upadať. Keď v roku 1956 vykonalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby výskum, zistilo, že na Slovensku je len jeden výrobca gúb. Preto sa rozhodli, že v Jelšave a Klenovci zriadia stredisko na ich výrobu. V čase najväčšieho rozmachu gubárstva pôsobilo v Klenovci až 36 výrobcov. Od jedného z nich sa remeslu priučil aj dnes posledný, pán Ján Fotta, ktorému udelili za jeho dlhoročné zásluhy titul Majstra ľudovej umeleckej výroby v odvetví gubárstva. S jeho jedinečnými výrobkami sa stal i držiteľom značky Regionálny produkt Gemer-Malohont.

Kontakt
Pasiečka 1181, 980 55 Klenovec