Jelšavský hrad
Zdroj: Mesto Jelšava

Jelšavský starý hrad

Hlbšie v lesoch Revúckej vrchoviny sú ukryté už len časti z tohto menšieho šľachtického sídla. Vybudované bolo v 30.rokoch 14.storočia. Hrad sa stal centrom jelšavského panstva a sídlom majiteľov z rodu Ratoldovcov z Jelšavy. Najväčšiu slávu zažil v poslednej tretine 14.storočia, keď bol jeho vlastníkom Leustach z Jelšavy. Zdrojom Leustachovho bohatstva, aj vzostupu jeho kariéry na kráľovskom dvore, boli ložiská železnej rudy.

Počas vlády kráľa Žigmunda boli mestá Jelšava a Debrecín centrami vnútroštátneho obchodu Uhorska, čím stúpal aj význam Jelšavského hradu. Nebolo mu však predurčené stať sa majestátnym hradom v okolí Revúcej. Slávu a využitie strácal s postupným presídľovaním šľachty do miest. So stupňujúcim sa významom Muránskeho hradu začal Jelšavský hrad upadať.

Z hradu sa toho veľa nezachovalo. Najlepšie viditeľný je pôdorys v podobe kamenného podložia. Ako kedysi vyzeral a mnoho ďalších informácií prezradí náučný panel priamo na hrade.

Pešou turistikou sa priamo od jelšavského Mestského múzea dostanete na hrad, nasledujúc turistickú značku, za cca 70 minút. Odmenou za záverečný strmší výstup budú aj pekné výhľady na mesto Jelšava.

Kontakt

Kategórie: #História