Ukážka bojov na náučnom chodníku Bojisko Rimavská Baňa
Author: Jozef Kopor

Náučný chodník SNP - Bojisko Rimavská Baňa

Náučný chodník s tematikou Slovenského národného povstania v obci Rimavská Baňa prevedie návštevníkov po autentických miestach, kde v dňoch 19. – 22.10. 1944 povstalci z pešieho práporu „Narcis“ statočne odolávali nepriateľskej presile.

Náučný chodník je súčasťou tematickej trasy „Cesta SNP Gemerom-Malohontom, ktorá mapuje historické udalosti vojnových rokov so zameraním na región. Každé zastavenie na trase približuje udalosti, ktoré sa odohrávali na konkrétnom mieste a to robí tematickú trasu ako aj jej zastavenia jedinečnými.

Náučný chodník SNP – Bojisko Rimavská Baňa mapuje štvordňovú bitku medzi povstaleckým peším práporom „NARCIS“ a útočiacou nemeckou ,,Kampfgruppe Sonne“. Na piatich zastaveniach informuje o vyhlásení SNP, formovaní 1. ČSA na Slovensku, prípravu obrany obranného úseku č. 6 pri Rimavskej Bani a detailný priebeh udalostí. Špecifikom chodníka sú znázornené obranné postavenia povstalcov a obnovený autentický guľometný bunker na kóte „Hrb“.

Súčasťou náučného chodníka sú tiež sochy vojakov, altánok, smerové tabule a informačné tabule, ktoré vám zvýšia komfort a ešte bližšie priblížia históriu spojenú s touto lokalitou a témou SNP.

Trasa chodníka

Trasa chodníka začína náučným panelom č. 1 pri pamätníku pod kostolom v Rimavskej Bani, kam sa okruhom cez susedné Rimavské Zalužany a kótu Hrb (panel č. 5) vracia po približne 4,5 kilometri späť do obce Rimavská Baňa.

Vzhľadom na náročnosť terénu v prvej polovici trasy je odporúčaná pevná turistická obuv a obozretnosť obzvlášť v odbobí po daždi.

Odparkovanie osobného automobilu je možné na novom parkovisku nachádzajúcom sa vedľa hlavnej cesty, priamo v centre obce pod kostolom.

Contact

Kategórie: #História