Ukážka bojov na náučnom chodníku Bojisko Rimavská Baňa
Fotka od: Jozef Kopor

Náučný chodník SNP - Bojisko Rimavská Baňa

V obci Rimavská Baňa sme slávnostne otvorili nový náučný chodník s tematikou Slovenského národného povstania, ktorý prevedie návštevníkov po autentických miestach, kde v dňoch 19. – 22.10. 1944 povstalci z pešieho práporu „Narcis“ statočne odolávali nepriateľskej presile.

Náučný chodník je súčasťou tematickej trasy „Cesta SNP Gemerom-Malohontom, ktorá mapuje historické udalosti vojnových rokov so zameraním na región. Každé zastavenie na trase približuje udalosti, ktoré sa odohrávali na konkrétnom mieste a to robí tematickú trasu ako aj jej zastavenia jedinečnými. Náučný chodník SNP – Bojisko Rimavská Baňa mapuje štvordňovú bitku medzi povstaleckým peším práporom „NARCIS“ a útočiacou nemeckou ,,Kampfgruppe Sonne“. Na piatich zastaveniach informuje o vyhlásení SNP, formovaní 1. ČSA na Slovensku, prípravu obrany obranného úseku č. 6 pri Rimavskej Bani a detailný priebeh udalostí. Špecifikom chodníka sú znázornené obranné postavenia povstalcov a obnovený autentický guľometný bunker na kóte „Hrb“.

„Prvú etapu chodníka sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva obrany SR, kde sme sa uchádzali o podporu cez OZ Gemerské Grúne. Do projektu sa zapojili aj obce Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany, z ktorých dobrovoľníci pracovali spolu s členmi KVH na realizácii chodníka.“ -dodal Ing. Jaroslav Hric.

Som nesmierne rád, že sa nám podarilo túto myšlienku zrealizovať a tým vytvoriť ďalšie tematické miesto, pripomínajúce odkaz SNP v našom regióne. Celá myšlienka Cesty SNP Gemerom- Malohontom je realizovaná po vzore Európskych bojísk, kde už roky fungujú združenia, ktoré zaujímavým spôsobom a tematickými trasami približujú historické udalosti verejnosti. Verím, že aj naša práca prispeje k udržiavaniu SNP v kolektívnej pamäti a zaujímavým spôsobom najmä mladej generácii priblíži udalosti našich dejín, z ktorých sa máme poučiť.“ -priblížil autor projektu Mgr. Viktor Brádňanský.

Trasa chodníka začína náučným panelom č. 1 pri pamätníku pod kostolom v Rimavskej Bani, kam sa okruhom cez susedné Rimavské Zalužany a kótu Hrb (panel č. 5) vracia po približne 4,5 kilometri späť do obce Rimavská Baňa. Vzhľadom na náročnosť terénu v prvej polovici trasy je odporúčaná pevná turistická obuv a obozretnosť obzvlášť v odbobí po daždi. Odparkovanie osobného automobilu je možné na novom parkovisku nachádzajúcom sa vedľa hlavnej cesty, priamo v centre obce pod kostolom.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ďakujeme!

Viac o návšteve Slovenska: www.slovakia.travel

Kontakt

Kategórie: #História