Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Zdroj: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku, vzniklo 3. septembra 1882. Sídli v budove bývalých delostreleckých kasární z druhej polovice 19. storočia. Gemersko-malohontské múzeum, ako kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, dokumentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Od roku 1996 sa orientuje aj na dokumentáciu hmotného a nehmotného dedičstva Rómov na Slovensku. Verejnosti sú sprístupnené dve stále expozície. Vlastivedná expozícia pozostáva z ôsmych miestností prezentujúcich predmety z geológie, paleontológie, zoológie, archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia. Vzácnosťou múzea je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 – 664 pred Kristom a model vajca najväčšieho nelietajúceho vtáka vurona obrieho z Madagaskaru. Zaujímavé sú nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca z paleontologickej lokality Kostná dolina pri Hajnáčke, pestrá kolekcia dermoplastických preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy z doby bronzovej zo Včeliniec, Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty a bohatá zbierka ľudovej keramiky. Oku návštevníka neunikne veduta Rimavskej Soboty zachytávajúca historickú udalosť – náboženské nepokoje z roku 1769, ako aj podobu mesta akú si zachovalo zo stredoveku. Samostatne je koncipovaná expozícia venovaná protifašistickému odboju a Slovenskému národnému povstaniu v Gemeri-Malohonte.

Kontakt
Nám. M. Tompu 5, 97901 Rimavská Sobota