Interiér ev. kostola v Štítniku
A fotó szerzője: Jozef Kopor

Gótikus út Gömör-Kishontban

Tegyen egy utazást a törött boltívek és freskók idejében. Szlovákia első tematikus-kulturális turistaútvonala a Gömör-vidék legritkább kulturális és történelmi emlékein vezet át. Ez a szepesi (Spiš) vidékére is kiterjed, melynek egy része 276 km hosszúságú kört alkot. Az útvonalon a kastélyegyüttesek és kúriák mellett az ősi falusi templomokat is megismerhetjük. Gömör-Kishont területén ma is 23 templom található középkori falfestményekkel, olasz freskókkal és az általuk kiképzett mesterekkel, ami régóta a fejlett közép-európai kultúra kontextusába helyezi ezt a területet.

Gömörön a gótikus úthoz tartoznak még az mártonházi (Ochtina), gecelfalvi (Koceľovce) templomok, a fenséges csetneki (Štítnik) evangélikus templom, valamint a festői Kiéte (Kyjatice), Karaszrkó (Kraskovo), Rákos (Rákoš) templomai, egy római katolikus templom Lőcsei Pál mester oltárával Hizsnyón (Chyžné), az egyedülálló Rotunda és még sokan mások. Ez csak töredéke a fel nem fedezett gömöri gótikus gazdagságnak. Jöjjön és fedezze fel!

Kategóriák: #Történelem

Interiér ev. kostola v Štítniku

A csetneki (Štítnik) gótikus templom

A csetneki (Štítnik) gótikus templom

A csetneki (Štítnik) gótikus templom egy igazi gyöngyszem a gömöri templomok között. A templom beltere hatalmas művészeti kincseket rejt. Körülbelül 200 m²-nyi freskóval ez a legkiterjedtebb épségben maradt középkori falfestmény Szlovákiában.

Evanjelický kostol Ochtiná

A mártonházi (Ochtiná) evangélikus templom

A mártonházi (Ochtiná) evangélikus templom

A mártonházi templom freskói rendhagyó motívumokat is ábrázolnak, mint például az apokaliptikus fenevad vagy a Szentháromság háromarcú fej formájában történő ábrázolása. Szerzőjüknek a mártonházi-presbitérium mestere címet tulajdonították.

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

Süvetei rotunda

Süvetei rotunda

11 méteres belső átmérőjével az Antiochiai Szent Margit Rotunda a maga nemében a legnagyobb román stílusú rotunda Szlovákiában és egész Közép-Európában. Sok gömöri gótikus épülethez hasonlóan a rotunda belsejét is ritka freskók díszítik.

Evanjelický kostol Koceľovce

A gecelfalvi (Koceľovce) evangélikus templom

A gecelfalvi (Koceľovce) evangélikus templom

A gecelfalvi festmények a legnagyobb összefüggő festett területet képviselik a maga nemében az összes eddigi gömöri templomok között. A legfigyelemreméltóbb freskók közé tartozik a Keresztrefeszítés jelenete és a Sírba fektetés, ahol a festőnek sikerült mesterien ábrázolnia a három Mária mély fájdalmát Jézus halálakor.

Evanjelický kostol Kameňany

A kövi (Kameňany) evangélikus templom

A kövi (Kameňany) evangélikus templom

Az apostolok glóriáinak szobrászati ábrázolása a kövi templom festményein az eddig Szlovákiában ismert középkori freskók közül a legkidolgozottabb.

Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš

A rákosi templom

A rákosi templom

A templom értékes festményeket rejt nemcsak a belterében, hanem a külső falain is. Különös figyelmet érdemel a Szentháromság festménye, ami egy ülő Isten képében jelenik meg, akinek három arca és négy szeme van.

Interiér kostola v Kyaticiach

Román-gótikus templom Kiétében

Román-gótikus templom Kiétében

A román és gótikus elemeket egyaránt tartalmazó templom különösen érdekes ritka freskói miatt. A közelben van egy régészeti múzeum a kiétei kultúrából.

Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

Pelsőci Református Templom

Pelsőci Református Templom

A templom a fejlett gótikus építészet fontos példája a 14. századi Gömörben. A freskókat olasz mesterek készítették, akiket valószínűleg Juraj Bebek hívott meg Pelsőcbe. Belül Ladislav Bebek rózsaszín márványból készült gótikus sírköve is megtalálható.

Rimavská Baňa

Rimabányai Evangélikus Templom

Rimabányai Evangélikus Templom

A templom egy erődített területen, a falu feletti magaslaton található. A presbitériumban az Végítélet jeleneteit és viszonylag jól megőrzött freskókat találunk, amelyeken Szent Borbála és Szent György a sárkánnyal birkózik. A templomhajó északi oldalán a László-legenda 1370-ből származó nagyméretű ábrázolása maradt fenn. A festményeket csak az 1950-es években fedezték fel.

Rimavské Brezovo

Evangélikus templom Rimabrézón

Evangélikus templom Rimabrézón

A rimabrézói templom falain számos szokatlan jelenet látható, például az áldó angyal és Szent Bertalan, aki a saját bőrét viszi a vállán. A freskók a 14. századból származnak, és az mártonházi presbitérium mesterének munkái. A 2014-es kutatás újabb felfedezéseket hozott a falfestményekről.

Ranogotický kostolík v Kraskove

Karaszkói gótikus templom

Karaszkói gótikus templom

A templom a középkori falfestészet egyik legértékesebb szlovákiai példája.

Sochy Majstra Pavla z Levoče - kostolík v Chyžnom

Hizsnyó, Angyali üdvözlet templom

Hizsnyó, Angyali üdvözlet templom

A gótikus művészet egyik legösszetettebb példája, amely a 13. századi építészetet 14. századi falfestményekkel és egy faragott szárnyas oltárral ötvözi a 16. század elejéről származó lévai Pál mester műhelyéből.