Interiér ev. kostola v Štítniku
Autor des Fotos: Jozef Kopor

Gotische weg in Gemer-Malohont

Versetzen Sie sich zurück in die Zeit der Bögen und Fresken. Die erste thematische und kulturelle touristische Route in der Slowakei führt Sie durch die seltensten kulturellen und historischen Denkmäler des Gemer-Gebiets. Sie erstreckt sich auch in die Zipser Region, mit der sie teilweise einen Rundkurs mit einer Gesamtlänge von 276 km bildet. Neben Burganlagen und Herrenhäusern kannst du unterwegs auch uralte Dorfkirchen kennenlernen. Im Gemer-Malohont-Gebiet sind noch 23 Kirchen mit mittelalterlichen Wandmalereien italienischer Freskenmaler und von ihnen ausgebildeter Meister registriert, wodurch dieses Gebiet längst in den Kontext der mitteleuropäischen Hochkultur einbezogen wurde.

In Gemer umfasst der gotische Weg auch die Kirchen in Ochtiná, Koceľovce, die majestätische evangelische Kirche in Štítnik, aber auch malerische Kirchen in Kyjatice, Kraskovo, Rákoš, die römisch-katholische Kirche mit dem Altar von Meister Paul von Levoča in Chyžné, die einzigartige Rotunde in Šivetice und viele andere. Dies ist nur ein Bruchteil des gotischen Reichtums des noch unentdeckten Gemer. Komm und entdecke es!

Schauen Sie an in den 12 Kirchen die im Jahr 2022 Europäisches Kulturerbe-Siegel bekam:

Kategorie: #História

Interiér ev. kostola v Štítniku

Gotický kostol v Štítniku

Gotický kostol v Štítniku

Gotický evanjelický kostol v Štítniku je perlou medzi gemerskými kostolmi. Interiér kostola ukrýva veľké umelecké bohatstvo. Okolo 200 m² fresiek predstavuje najrozsiahlejšiu zachovanú ukážku stredovekej nástennej maľby na Slovensku.

Evanjelický kostol Ochtiná

Evanjelický kostol v Ochtinej

Evanjelický kostol v Ochtinej

Fresky ochtinského kostola zobrazujú i netradičné motívy, ako napríklad Apokalyptické zviera, či stvárnenie sv. Trojice v podobe hlavy s troma tvárami. Ich autorovi bol prisúdený prívlastok Majster ochtinského presbytéria.

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

Šivetická rotunda

Šivetická rotunda

Rotunda svätej Margity Antiochijskej je s vnútorným priemerom 11 metrov najväčšou románskou rotundou svojho druhu na Slovensku i v celej strednej Európe. Ako mnoho gemerských gotických stavieb, aj interiér rotundy zdobia vzácne fresky.

Evanjelický kostol Koceľovce

Evanjelický kostol v Koceľovciach

Evanjelický kostol v Koceľovciach

Koceľovské maľby predstavujú doposiaľ najväčšiu súvislú pomaľovanú plochu svojho druhu spomedzi všetkých gemerských kostolov.

Evanjelický kostol Kameňany

Evanjelický kostol v Kameňanoch

Evanjelický kostol v Kameňanoch

Plastické stvárnenie svätožiar apoštolov na maľbách Kamenianskeho kostola je najprepracovanejšie spomedzi dosiaľ známych stredovekých fresiek na Slovensku.

Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš

Kostol v Rákoši

Kostol v Rákoši

Kostolík ukrýva vzácne maľby nielen v interiéri, ale aj na vonkajších stenách. Pozornosť si zaslúži predovšetkým maľba Svätej trojice v podobe sediaceho Boha s troma tvárami a štyrmi očami.

Sochy Majstra Pavla z Levoče - kostolík v Chyžnom

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Jedna z najkomplexnejších ukážok gotického umenia spájajúca v sebe architektúru 13. storočia, s nástennými maľbami 14. storočia a vyrezávaným krídlovým oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia.

Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

Kostol ref. cirkvi v Plešivci

Kostol ref. cirkvi v Plešivci

Kostol predstavuje významný doklad vyspelej gotickej architektúry na Gemeri v 14. storočí. Fresky tu vytvorili taliansky majstri, ktorých do Plešivca pravdepodobne pozval Juraj Bebek. V interiéri sa tiež nachádza gotický náhrobok Ladislava Bebeka z ružového mramoru.

Rimavská Baňa

Evanjelický kostol v Rimavskej Bani

Evanjelický kostol v Rimavskej Bani

Kostol je situovaný v opevnenom areáli na vyvýšenine nad obcou. V presbytériu nájdeme výjavy Posledného súdu aj pomerne dobre zachované fresky sv. Barbory a sv. Juraja zápasiaceho s drakom.

Rimavské Brezovo

Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove

Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove

Na stenách interiéru nájdete mnohé i netypické výjavy, ako napríklad žehnajúceho anjela a sv. Bartolomeja nesúceho si na pleci vlastnú stiahnutú kožu.

Ranogotický kostolík v Kraskove

Gotický kostol v Kraskove

Gotický kostol v Kraskove

Kostolík predstavuje jednu z najhodnotnejších ukážok stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku.

Interiér kostola v Kyaticiach

Romanisch-gotische Kirche in Kyjatice

Romanisch-gotische Kirche in Kyjatice

Besonders interessant ist die Kirche mit romanischen und gotischen Elementen mit ihren seltenen Fresken. In der Nähe befindet sich eine Archeoskansen der Kyjatice-Kultur.