Interiér ev. kostola v Štítniku
Fotka od: Jozef Kopor

Gotická cesta v Gemeri-Malohonte

Preneste sa späť do časov lomeného oblúka a fresiek. Prvá tematicko-kultúrna turistická trasa na Slovensku vás prevedie najvzácnejšími kultúrno-historickými pamiatkami územia Gemera. Zasahuje aj do regiónu Spiš, s ktorého časťou tvorí okruh s celkovou dĺžkou 276 km. Okrem hradných komplexov a kaštieľov môžete na trase spoznať aj starobylé dedinské kostolíky. Na území Gemera–Malohontu je dodnes evidovaných 23 kostolov so stredovekými nástennými maľbami od talianskych freskárov a nimi vyškolených majstrov, čím sa táto oblasť už dávno zaradila do kontextu vyspelej stredoeurópskej kultúry.

Na Gemeri sú súčasťou Gotickej cesty aj kostoly, ktoré v roku 2022 získali značku Európske dedičstvo. Sú to evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši, rotunda v Šiveticiach a kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci. To je len zlomok gotického bohatstva ešte neobjaveného Gemera. Príďte ho objaviť!

Kategórie: #História

Interiér ev. kostola v Štítniku

Gotický kostol v Štítniku

Gotický kostol v Štítniku

Gotický evanjelický kostol v Štítniku je perlou medzi gemerskými kostolmi. Interiér kostola ukrýva veľké umelecké bohatstvo. Okolo 200 m² fresiek predstavuje najrozsiahlejšiu zachovanú ukážku stredovekej nástennej maľby na Slovensku.

Evanjelický kostol Ochtiná

Evanjelický kostol v Ochtinej

Evanjelický kostol v Ochtinej

Fresky ochtinského kostola zobrazujú i netradičné motívy, ako napríklad Apokalyptické zviera, či stvárnenie sv. Trojice v podobe hlavy s troma tvárami. Ich autorovi bol prisúdený prívlastok Majster ochtinského presbytéria.

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

Šivetická rotunda

Šivetická rotunda

Rotunda svätej Margity Antiochijskej je s vnútorným priemerom 11 metrov najväčšou románskou rotundou svojho druhu na Slovensku i v celej strednej Európe. Ako mnoho gemerských gotických stavieb, aj interiér rotundy zdobia vzácne fresky.

Evanjelický kostol Koceľovce

Evanjelický kostol v Koceľovciach

Evanjelický kostol v Koceľovciach

Koceľovské maľby predstavujú doposiaľ najväčšiu súvislú pomaľovanú plochu svojho druhu spomedzi všetkých gemerských kostolov.

Evanjelický kostol Kameňany

Evanjelický kostol v Kameňanoch

Evanjelický kostol v Kameňanoch

Plastické stvárnenie svätožiar apoštolov na maľbách Kamenianskeho kostola je najprepracovanejšie spomedzi dosiaľ známych stredovekých fresiek na Slovensku.

Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš

Kostol v Rákoši

Kostol v Rákoši

Kostolík ukrýva vzácne maľby nielen v interiéri, ale aj na vonkajších stenách. Pozornosť si zaslúži predovšetkým maľba Svätej trojice v podobe sediaceho Boha s troma tvárami a štyrmi očami.

Sochy Majstra Pavla z Levoče - kostolík v Chyžnom

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Jedna z najkomplexnejších ukážok gotického umenia spájajúca v sebe architektúru 13. storočia, s nástennými maľbami 14. storočia a vyrezávaným krídlovým oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia.

Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

Kostol ref. cirkvi v Plešivci

Kostol ref. cirkvi v Plešivci

Kostol predstavuje významný doklad vyspelej gotickej architektúry na Gemeri v 14. storočí. Fresky tu vytvorili taliansky majstri, ktorých do Plešivca pravdepodobne pozval Juraj Bebek. V interiéri sa tiež nachádza gotický náhrobok Ladislava Bebeka z ružového mramoru.

Rimavská Baňa

Evanjelický kostol v Rimavskej Bani

Evanjelický kostol v Rimavskej Bani

Kostol je situovaný v opevnenom areáli na vyvýšenine nad obcou. V presbytériu nájdeme výjavy Posledného súdu aj pomerne dobre zachované fresky sv. Barbory a sv. Juraja zápasiaceho s drakom.

Rimavské Brezovo

Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove

Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove

Na stenách interiéru nájdete mnohé i netypické výjavy, ako napríklad žehnajúceho anjela a sv. Bartolomeja nesúceho si na pleci vlastnú stiahnutú kožu.

Ranogotický kostolík v Kraskove

Gotický kostol v Kraskove

Gotický kostol v Kraskove

Kostolík predstavuje jednu z najhodnotnejších ukážok stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku.

Interiér kostola v Kyaticiach

Románsko-gotický kostol v Kyjaticiach

Románsko-gotický kostol v Kyjaticiach

Kostolík s románskymi i gotickými prvkami zaujme najmä vzácnymi freskami. V blízkosti sa nachádza archeoskanzen kyjatickej kultúry.